SOSW Aktualności - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Ogólnopolska akcja „Pola Nadziei”

Ogólnopolska akcja „Pola Nadziei”
2 maja 2018

Miarą twojego człowieczeństwa
jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”
(Ks. Mieczysław Maliński).

W ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu „ Pola Nadziei” ogrodnicy jesienią posadzili cebulki żonkili, po to by wiosna przywitała nas pięknymi żółtymi kwiatami, które są symbolicznym aktem solidarności z cierpiącymi i umierającymi na nowotwory. Wiosną, kiedy żonkile kwitną, odbywa się szeroko zakrojona akcja, której celem jest pozyskiwanie funduszy na potrzeby lokalnych hospicjów, oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie. Żonkil jest kwiatem bardzo delikatnym, tak delikatnym jak życie, które chroni się w hospicjum. Dlatego też wsparliśmy swoimi działaniami Hospicjum Św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu poprzez:
• Udział w konkursie zorganizowanym przez hospicjum, polegającym na odwiedzaniu pensjonariuszy i zrealizowaniu krótkiego filmu reportażowego o idei wolontariatu. Nakręcenia reportażu podjęli się uczniowie naszego liceum.
• Pomoc w uporządkowaniu terenu po budowie- uczniowie szkoły branżowej.
• Zbiórkę środków opatrunkowych i higienicznych dla podopiecznych hospicjum.

Mamy nadzieję że dzięki naszemu zaangażowaniu choć w małej części przyczynimy się do tego że świat stanie się lepszy.

M. Jajeśniak-Kalisz

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03