SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA OGÓLNOPOLSKI KONKURS FIZYCZNY – EUREKA

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FIZYCZNY – EUREKA
11 marca 2019

11 marca 2019 r.uczniowie klas VII wzięli udział w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z fizyki .

Konkurs miał na celu:,
• wspieranie rozwoju i talentów,
• umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności,
• zainteresowanie młodzieży przedmiotami przyrodniczymi, fizyką, astronomią i zachęcenie ich do udziału w różnych formach twórczej aktywności,
• motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności poprzez samodzielną, dodatkową pracę,
• umożliwienie uczniom sprawdzenia swoich możliwości.

Oficjalnie wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie późniejszym na szkolnej stronie internetowej do końca maja 2019 r. Dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konkursie

Adrianna Włodarska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03