SOSW Ośrodek Dokumenty ośrodka

Dokumenty ośrodka

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID – 19

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SOSW
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE RODZICA 
ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZNIA 
SCHEMAT KORZYSTANIA Z WEJŚĆ DO OŚRODKA W OKRESIE PANDEMII COVID – 19 NA TERENIE SOSW

STATUTY I REGULAMINY

STATUT SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 STATUT PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO NR 2 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 1 IMIENIA ZOFII KSIĄŻEK – BREGUŁOWEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
 STATUT IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IMIENIA ZOFII KSIĄŻEK – BREGUŁOWEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
 STATUT SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY IMIENIA ZOFII KSIĄŻEK – BREGUŁOWEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 
 STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNEJ NR 1 IMIENIA ZOFII KSIĄŻEK – BREGUŁOWEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
 REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
 REGULAMIN INTERNATU SOSW 
 REGULAMIN ŻYWIENIA W STOŁÓWCE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO
REGULAMIN SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI W CZASIE DOWOZU DO SZKOŁY I ODWOZU ZE SZKOŁY
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA OŚRODKA 2017-2022
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
PROCEDURA PRZEDŁUŻENIA NAUKI W SOSW

RAPORTY Z EWALUACJI

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ – BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA W 2019-2020 r.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 1Z W 2019-2020 r.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 w 2019-2020 r. – klasy 4-6
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 w 2019-2020 r. – klasy 7-8
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W 2019-2020 r.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY W 2019-2020 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – RODZIC SZKOŁA ART 13 bez podpisu ADO.
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – OSÓB UPOWAŻNIONYCH SZKOŁA ART 14 bez podpisu ADO.
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – UCZNIA PEŁNOLETNIEGO SZKOŁA ART 13 bez podpisu ADO.

Kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych – Inspektor Ochrony Danych Łukasz Więckowski, email: odo@cuw.dg.pl

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03