Dyrekcja

DYREKTOR

mgr Violetta Trzcina

I WICEDYREKTOR

mgr Marta Pronobis-Żak

WICEDYREKTORZY

Przedszkole Specjalne nr 2


mgr Elżbieta Konieczna

Szkoła Podstawowa kl. I-III

mgr Anna Caputa

Szkoła Podstawowa kl. IV-VI

mgr Agnieszka Warchala

Szkoła Podstawowa kl. VII-VIII

mgr Monika Dziopa

Szkoła Podstawowa ZET kl. I-VI

mgr Małgorzata Dolińska – Stanek

Szkoła Podstawowa ZET kl. VII-VIII
Szkoła Przysposabiająca do Pracy


mgr Danuta Krzystanek-Żak

IV Liceum Ogólnokształcące
Branżowa Szkoła I Stopnia


mgr Elżbieta Chycka

GRW, WWR, Rewalidacja


mgr Magdalena Podsiadło

Świetlica

mgr Edyta Musiał

Świetlica
Kierownik dowozu


mgr Renata Mazurkiewicz

Grupy wychowawcze (internat)

mgr Jarosław Caputa

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03