SOSW Ośrodek Jadłospis

Jadłospis

OPŁATY ZA ŻYWIENIE

Opłat za żywienie należy dokonywać na rachunek bankowy Ośrodka:

GETIN Bank SA o/Dąbrowa Górnicza 45 1560 0013 2002 7472 2000 0003 do 5-go dnia każdego miesiąca.

1. Stawki opłat za posiłki dla uczniów Ośrodka:
• Obiad – 4,50 zł

2. Stawki opłat za posiłki dla uczniów przebywających w internacie:
• Śniadanie – 4,00 zł
• Obiad – 4,50 zł
• Kolacja – 4,00 zł

3. Stawki opłat za posiłki dla dzieci uczęszczających do przedszkola:
• Śniadanie – 1,90 zł
• Obiad – 3,50 zł
• Podwieczorek – 1,30 zł

Warunkiem pomniejszenia płatności za wyżywienie w danym miesiącu jest zgłoszenie nieobecności ucznia intendentowi:

tel. (32) 262 35 38
tel. (32) 261 80 03
wew. 2029, 1033

Zgłoszenie musi nastąpić w pierwszym dniu nieobecności do godz. 8.00.

Tygodniowy jadłospis

PRZEDSZKOLE 10.01.2022 – 14.01.2022 r.

SZKOŁA 10.01.2022 – 14.01.2022 r.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03