SOSW Ośrodek Rekrutacja

Rekrutacja

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 – 2020/2021
PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 – 2020/2021

REKRUTACJA DO IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

REGULAMIN REKRUTACJI DO IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO – 2021/2022
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO – 2021/2022

REKRUTACJA DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

REGULAMIN REKRUTACJI DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA – 2021/2022
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA – 2021/2022

REKRUTACJA DO SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY – 2020/2021
PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY – 2020/2021

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

1. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie uczestniczą w elektronicznej rekrutacji do przedszkola.
2. Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami winni zgłosić się do Przedszkola Specjalnego nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
3. Przyjęcie dziecka do naszego przedszkola odbywa się na podstawie: karty zgłoszeniowej do przedszkola wypełnianej przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
4. Dla dzieci spoza Dąbrowy Górniczej wymagane jest również skierowanie wydane przez organ prowadzący Ośrodek po uzyskaniu zgody przez organ prowadzący jednostki samorządu terytorialnego właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/22 znajdują się w dokumentach do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR 2 – 2021/2022
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03