SOSW Ośrodek Sponsorzy

Sponsorzy

DZIĘKUJEMY ZA WSPANIAŁY PREZENT

Stowarzyszenie Równe Babki to wyjątkowe kobiety, które postanowiły sprawić, aby uśmiech zagościł na twarzach naszych dzieci. W czasie akcji Wiosennych Porządków pozyskały od ludzi o wielkich sercach mnóstwo gier, książeczek, zabawek i pomocy edukacyjnych, które przekazały do naszego Ośrodka. W imieniu dzieciaków serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym za doskonałą akcję, liczymy na dalszą współpracę i życzymy wielu ciekawych oraz fantastycznych pomysłów.

NOWA PRACOWNIA TOMATISA

17.09.2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie pracowni do prowadzenia zajęć metodą Tomatisa. Sponsorem nowego sprzętu do tego gabinetu jest wieloletni Przyjaciel naszego Ośrodka Pan Marek Michnik.

PODZIĘKOWANIE FIRMIE BRAWO R.BIEGAŃSKI, K.BIEGAŃSKA SP.J.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rodzice oraz Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej składają serdeczne podziękowanie Firmie Brawo R.Biegański, K.Biegańska SP.J. za bezpłatne wypożyczenie powiększalników EXIGO naszym słabowidzącym uczniom. Swoim gestem sprawiliście Państwo, że nauka zdalna, z jaką przyszło nam się mierzyć w czasie pandemii Covid19, stała się łatwiejsza i dostępniejsza. Dziękujemy za Państwa wsparcie i zrozumienie potrzeb osób niepełnosprawnych.

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
WSPARŁA SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej zapewnia edukację oraz rehabilitację dzieciom z wieloma niepełnosprawnościami. Jedną z nich jest niepełnosprawność narządu ruchu, która oprócz systematycznej rehabilitacji wymaga także specjalistycznego sprzętu ortopedycznego. Pracownicy SOSW zwrócili się do centrali Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z prośbą o wsparcie w postaci specjalistycznych siedzisk ortopedycznych dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Prośba została rozpatrzona pozytywnie i do Ośrodka w Dąbrowie Górniczej trafiły trzy mobilne fotele z możliwością zindywidualizowanych ustawień pod daną dysfunkcję u dziecka. Sprzęt ten w sposób znaczący poprawi komfort funkcjonowania dzieci na terenie placówki, ułatwi także proces edukacyjny. Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy serdecznie dziękujemy!!!

MAREK MICHNIK – POMOCNA DŁOŃ NASZEGO OŚRODKA

Marek Michnik – człowiek o gorącym, ogromnym sercu, w którym zawsze znajdzie się miejsce dla dzieci potrzebujących wsparcia. Długoletnia współpraca z naszym Ośrodkiem, życzliwość i przyjazna dłoń zaowocowały wieloma darami, które pomagają naszym niepełnosprawnym wychowankom pokonywać ograniczenia oraz bariery, a nauczycieli i rehabilitantów wspierają w pracy podejmowanej dla dobra dzieci. Pierwszą pomocą okazana uczniom, było wsparcie finansowe wyżywienia dzieci z rodzin ubogich, letniego wypoczynku i nagród. Później coroczne dary były dofinansowaniem do sprzętu, urządzeń wspierających rehabilitację, klasopracowni i pracowni. Szczególnym darem było przekazanie pełnego wyposażenia pracowni „Cyber-Oka” – dzięki której jesteśmy jedyną w kraju placówką , gdzie dzieci, które nie mówią i często nie mogą się poruszać, będą mogły teraz porozumiewać się z otoczeniem, będą sygnalizowały swoje potrzeby i pragnienia. Nasz darczyńca zapowiedział, że nie poprzestanie na dotychczasowym wsparciu i będzie dalej pomagał dzieciom niepełnosprawnym w naszej placówce. Jesteśmy MU za to bardzo wdzięczni.

MAREK MICHNIK – POMOCNA DŁOŃ NASZEGO OŚRODKA

NOWE POMOCE DO AAC

Dnia 01 kwietnia 2019 roku, mieliśmy przyjemność osobiście poznać i gościć w naszej szkole wyjątkową osobę. W tym dniu nasz ośrodek odwiedził Pan Krzysztof Kurjański, członek zarządu oraz dyrektor zarządzający spółką Outokumpu Distribution Polska Sp.z o.o. Była to wspaniała wizyta pełna pozytywnych emocji, wrażeń i niespodzianek. Tego dnia otrzymaliśmy od Pana Krzysztofa cudowny prezent – pomoce do AAC – komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Otrzymane dary pozwolą uczniom przejawiającym trudności w komunikowaniu się porozumiewać się zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami poznawczymi, a tym samym budować tożsamość, autonomię a w konsekwencji życiową niezależność. Dzięki ofiarności Pana Krzysztofa możliwa jest realizacja postawionych celów i spełnienia marzeń niejednego rodzica, który pragnie „usłyszeć” swoje dziecko. Dlatego w imieniu dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów składamy serdeczne podziękowania Panu Krzysztofowi Kurjańskiemu oraz spółce Outokumpu Distribution Polska Sp.z o.o. za gest i pomocną dłoń, a naszej wdzięczności nie wyrażą żadne słowa. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas będzie pierwszym etapem naszej współpracy oraz umocnieniem przyjacielskich relacji.

POMOGLI SPEŁNIĆ MARZENIA DZIECI

W kwietniu 2018 r. roku mieliśmy okazję gościć Prezesa NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. Pana Yasukazu Hijikata oraz Pana Piotra Słowika, którzy swoimi działaniami wpisali się w grono Przyjaciół Ośrodka, ludzi żywo zainteresowanych troską o człowieka, zwłaszcza tego potrzebującego pomocy. Swoimi działaniami i wsparciem pomogli spełniać marzenia naszych podopiecznych, wzbudzić ich radość i przekonanie, że mogą pokonywać ograniczenia i bariery.

Ze środków przekazanych przez NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. zakupiliśmy na potrzeby Ośrodka:
– Elektryczny podnośnik jezdny
– Pionizator elektryczny Baffin
– Tor do nauki chodzenia z przeszkodami
– Siedziska rehabilitacyjne Baffin dla przedszkolaków

Chcąc podziękować za wsparcie i troskę zaprosiliśmy naszych darczyńców do zwiedzenia Ośrodka, w czasie którego rehabilitanci zaprezentowali pracę z dziećmi na sprzęcie zakupionym dzięki przekazanym przez firmę NGK Ceramics środkom. Nasi goście z dużym zainteresowaniem zwiedzali gabinety, pracownie i klasy obserwując codzienne zajęcia edukacyjne, sportowe i rehabilitacyjne. Uczniowie podziękowali wyjątkowym gościom za życzliwość, pomoc i gorące serca, w których zawsze znajdzie się miejsce dla dzieci potrzebujących wsparcia.

Serdecznie dziękujemy!

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03