SOSW Ośrodek Stowarzyszenia Szkolne koło piłki nożnej „TORINO”

Szkolne koło piłki nożnej „TORINO”

Szkolne koło piłki nożnej „TORINO”

Uczestnikami są uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjalnej.
Podejmowane działania:
• Kondycyjne przygotowanie dzieci do wysiłku fizycznego, poprawa koordynacji ruchowej, poprawa wydolności odechowo – krążeniowej,
• Wyposażenie uczniów w niezbędny zasób wiedzy i umiejętności z piłki nożnej,
• Przekazywanie uczniom wiedzy jak mogą zagospodarować swój czas wolny – poprzez sport,
• Rozwijanie pozytywnych uczuć moralnych – ambicja, koleżeństwo, szacunek, przestrzeganie zasady fair – play,
• Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego,
• Poprawa wydolności krążeniowo-oddechowej, oraz koordynacji ciała,
• Zwody pojedyncze, podwójne,
Sukcesy i osiągnięcia uczniów:
• zajęcie II miejsca w Grupie na Mistrzostwach Śląska i Zagłębia w Halowej Piłce Nożnej odbywających się w Hali Sportowej w Dąbrowie Górniczej.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03