SOSW Ośrodek Stowarzyszenia Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „RAZEM DO CELU”

Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „RAZEM DO CELU”

Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

„RAZEM DO CELU”

41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Swobodna 59
tel.(32) 261-22-45
e-mail: razem.docelu@wp.pl
NIP:629 222 85 97
KRS: 0000114587
Konto bankowe: ING Bank Śląski: 76 1050 1272 1000 0022 6577 2166

Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Recytatorski

dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Stowarzyszenie dla Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnej Razem do celu w ramach projektu dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2020 r. “Historia to nasza tożsamość-niepełnosprawni aktywnymi odbiorcami historii” realizowała zadanie mające na celu przybliżyć dzieciom i młodzieży słabo widzącej i niewidomej historię sprzed 100 lat. W ramach obchodów 100 rocznicy II powstania śląskiego, odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Recytatorski o tematyce powstańczej. Konkurs, w związku z COVID-19 miał inną formę niż planowano. Uczniowie szkół specjalnych nadesłali swoje nagrania a jury w składzie: przewodnicząca – Iwona Rzebko, członkowie – Marta Jankowiak i Anna Nowak wytypowali zwycięzców:

szkoła podstawowa

I miejsce Agata Jaskuła SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej
II miejsce Tomasz Strąk Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie
III miejsce Jakub Jasiński Szkoła Podstawowa nr 35 Specjalna w Rudzie Śląskiej

liceum, technikum

I miejsce-Magdalena Ambrozik IV Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej
II miejsce Oliwia Konopka Technikum Masażu i Fizykoterapii w Chorzowie
III miejsce Krystian Poliwoda Technikum Administracyjne przy SOSW dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie

branżowa szkoła I stopnia

I miejsce Martyna Góralska-Wink Branżowa Szkoła I Stopnia w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej
II miejsce Magdalena Kubiciel Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie
Gratulujemy wszystkim laureatom!!!!

Najlepsze recytacje możecie wysłuchać i obejrzeć na:

https://youtu.be/8x5y5Dk-t98
https://youtu.be/_s7MlKHosc0
https://youtu.be/tcExYHOBGn0

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03