Pamiętamy – BR
1 listopada 2020

W Dniu Święta Zmarłych społeczność Ośrodka pamięta o patronce placówki Zofii Książek – Bregułowej, która zapisała się na kartach historii jako patriotka, poetka i aktorka. Mimo wielu trudnych doświadczeń i niepełnosprawności zachowywała siłę ducha i jest doskonałym wzorem do naśladowania. Jej słowa: „Wielki czyn powstaje z wielkiego marzenia” stały się mottem dla uczniów i wychowanków oraz pracowników Ośrodka.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03