SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA Podsumowanie kampanii „Wiem, …więc jestem bezpieczny”

Podsumowanie kampanii „Wiem, …więc jestem bezpieczny”
6 czerwca 2019

6 czerwca 2019 r. nastąpiło podsumowanie Kampanii realizowanej pod hasłem Wiem…, więc jestem bezpieczny. Kampania była prowadzona w zakresie rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka w roku szkolnym 2018/2019. Działania Kampanii skoncentrowano na realizacji celów programu, wśród których najważniejsze to: wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa oraz podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów. Kampanię zainaugurowano konferencją W trosce o ucznia kierowaną do dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz przeprowadzono cztery konkursy tematyczne realizujące cele Kampanii dedykowane uczniom. Miedzy innymi zorganizowano konkurs dla szkół na realizację przedsięwzięcia Nauka w trosce o człowieka, którego laureatem I miejsca został Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej. Wyłoniono także laureatów konkursów: na wynalazek Uczniowska wyobraźnia nie zna granic, na pracę literacką lub graficzną Dlaczego kręci mnie mundur? Moje plany zawodowe i osobiste oraz na pracę plastyczną Kiedy jesteś bezpieczny przedszkolaku? i Czy jesteś bezpieczny w sieci? Śląski Kurator Oświaty Pani Urszula Bauer wręczyła laureatom konkursów dyplomy i nagrody. Uroczystość uświetniły prezentacje kolekcjonerów – uczniów szkół województwa śląskiego – gromadzących przedmioty o ustalonym zakresie merytorycznym i emocjonalnym dla nich znaczeniu. Uczniowie potwierdzili, że kolekcjonowanie jest wielką przyjemnością i sposobem na spędzanie wolnego czasu. Zaprezentowane zbiory obejmowały m.in.: kolekcje skał i minerałów, dinozaurów, trofeów sportowych, banknotów, odznaczeń wojskowych i turystycznych, komiksów, znaczków, dzwoneczków oraz modeli samolotów i lokomotyw. Niewątpliwą atrakcją pokazów było wystąpienie Rafała Beniowskiego ucznia Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kaniowie, który opowiedział o swojej pasji jaką jest hodowanie kolonii mrówek. O muzyczną oprawę uroczystości zadbali uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03