Pomogli spełnić marzenia dzieci.
18 kwietnia 2018

W kwietniu bieżącego roku mieliśmy okazję gościć Prezesa NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. Pana Yasukazu Hijikata oraz Pana Piotra Słowika, którzy swoimi działaniami wpisali się w grono Przyjaciół Ośrodka, ludzi żywo zainteresowanych troską o człowieka, zwłaszcza tego potrzebującego pomocy. Swoimi działaniami i wsparciem pomogli spełniać marzenia naszych podopiecznych, wzbudzić ich radość i przekonanie, że mogą pokonywać ograniczenia i bariery. Ze środków przekazanych przez NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. zakupiliśmy na potrzeby Ośrodka:

– Elektryczny podnośnik jezdny
– Pionizator elektryczny Baffin
– Tor do nauki chodzenia z przeszkodami
– Siedziska rehabilitacyjne Baffin dla przedszkolaków

Chcąc podziękować za wsparcie i troskę zaprosiliśmy naszych darczyńców do zwiedzenia Ośrodka, w czasie którego rehabilitanci zaprezentowali pracę z dziećmi na sprzęcie zakupionym dzięki przekazanym przez firmę NGK Ceramics środkom. Nasi goście z dużym zainteresowaniem zwiedzali gabinety, pracownie i klasy obserwując codzienne zajęcia edukacyjne, sportowe i rehabilitacyjne. Uczniowie podziękowali wyjątkowym gościom za życzliwość, pomoc i gorące serca, w których zawsze znajdzie się miejsce dla dzieci potrzebujących wsparcia.

Serdecznie dziękujemy!

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03