SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA Poznajemy historię naszego miasta

Poznajemy historię naszego miasta
12 listopada 2019

12 listopada 2019 roku uczniowie klas IVc, Vf, VIf wraz z opiekunami wybrali się do Muzeum Miejskiego „Sztygarka” na lekcję muzealną, która jest jednym z punktów projektu innowacyjnego pt.„ Opowiedz mi o swoim regionie”. Celem projektu jest przede wszystkim poznanie i rozwijanie wiedzy o kulturze i historii własnego regionu, rozbudzanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego oraz kształtowanie postawy szacunku do dziedzictwa kulturowego. Projekt powstał przy wsparciu finansowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Przy wejściu powitała nas Pani przewodnik, która następnie oprowadzając nas po kolejnych salach muzeum, mówiła o: początkach miejscowości, najciekawszych wykopaliskach archeologicznych na terenie miasta, o ludziach, którzy swą działalnością edukacyjną i społeczną przyczynili się do rozwoju Dąbrowy Górniczej. Największe zainteresowanie uczestników wzbudziła wystawa stała w podziemiach muzeum, gdzie odtworzono wystrój dawnego domu w Zagłębiu oraz sali szkolnej z przełomu XIX i XX wieku.

Bożena Muszyńska
Bartosz Gałęziowski
Iwona Skubis

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03