PRELEKCJA O WOLONTARIACIE
5 stycznia 2018

Dnia 5 stycznia 2018r. odbyła się w naszym Ośrodku prelekcja na temat idei wolontariatu, na którą to nauczycielki Branżowej Szkoły I Stopnia pani M. Jajeśniak- Kalisz i K. Marek, prowadzące Szkolny Klub Wolontariatu, zaprosiły przedstawiciela Hospicjum Św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu, panią Agnieszkę Gwóźdź. Prelekcja ta związana była też z Międzynarodowym Dniem Wolontariusza, który obchodzony jest corocznie 5 grudnia. Pani Agnieszka podczas spotkania przybliżyła uczniom Szkół Ponadpodstawowych pojęcie działalności wolontariatckiej, tego w jaki sposób można zostać wolontariuszem, kto to jest wolontariusz , gdzie i komu oraz w jaki sposób można pomagać itp. Ponadto zaprezentowany został film, na którym przedstawiono powstanie Hospicjum Sosnowieckiego, co miało miejsce w roku 1997, które mieściło się w małej salce parafialnej. W roku 2008r. Hospicjum zmieniło siedzibę do tzw. „Plastrów Miodu” o powierzchni ok. 130m2, gdzie warunki lokalowe były na tyle dobre, że zarejestrowano Po adnię Opieki Paliatywnej. Rok 2017 dla Hospicjum to nie tylko jubileusz 20 – lecia istnienia tej instytucji ale także zmiana siedziby i warunków- powstaje pierwsze w Zagłębiu stacjonarne hospicjum. Oficjalna nazwa to Zagłębiowskie Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego, które funkcjonuje dzięki adaptacji i rozbudowie budynku dawnej szkoły górniczej w Sosnowcu. W Hospicjum pracują pielęgniarki, lekarze, rehabilitanci, psycholodzy, księża oraz wolontariusze. Szkolny Klub Wolontariatu wspiera Hospicjum Sosnowieckie biorąc udział m. in. w akcji jesiennej tj. wykonywanie kartek świątecznych (a także upominków, ozdób i dekoracji świątecznych) oraz w akcji wiosennej tzw. „Pola nadziei”, gdzie symbolem i charakterystycznym znakiem jest żonkil. Będąc wolontariuszem w Hospicjum uczestniczy się, kwestuje, zbiera datki m. in. na koncertach, festynach a znakiem rozpoznawczym wolontariuszy są żółte koszulki. Jak sama Pani Agnieszka zauważyła, wolontariat daje możliwość zdobycia doświadczenia, na co ogromną uwagę zwracają potencjalni pracodawcy i takie doświadczenie można zdobyć odbywając praktyki miesięczne, pół roczne czy nawet roczne w Hospicjum Św. Tomasza Ap. w Sosnowcu.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03