SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM PROFILAKTYCZNY: „Mocni MY” dla uczniów klas 4-6 SP

PROGRAM PROFILAKTYCZNY: „Mocni MY” dla uczniów klas 4-6 SP
5 kwietnia 2019

Cele programu:
• nacisk na przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania tzw. działań ryzykownych;
• zbudowanie przeświadczenia o swojej wartości, wzrost samooceny (jeżeli jest ona za niska);
• poszerzanie wiedzy i zainteresowań uczniów;
• umiejętne stawianie sobie celów, opracowywanie drogi do ich osiągnięcia;
• poznanie metod budzenia w sobie motywacji oraz wzrost motywacji;

Metody i narzędzia pracy z uczniem:

Program wprowadza nowoczesne, zindywidualizowane metody pracy oparte na aktywnościach ucznia: dyskusja, praca z materiałem audiowizualnym, praca w grupach, praca indywidualna.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1. Media społecznościowe. – Omówienie procesu uzależnienia od mediów społecznościowych, bezpieczeństwo oraz „hate” w sieci.

2. Superbohaterowie. Superwzrok, supersłuch i supersiła to nie tylko atrybuty superbohaterów — okazuje się, że te supermoce są dostępne dla każdego z nas!

3. Emocje. – Panowanie nad swoimi emocjami. Badanie świata uczuć, w tym teorii o zaraźliwości śmiechu.

4. Motywacja. – Odkrywania — a następnie opanowanie — tajników motywacji, czyli jak skłonić się do pracy nad nawet najbardziej nielubianymi zadaniami.

5. Myślenie. – Skąd się biorą myśli, jak można przyspieszyć myślenie lub jak uniknąć pułapek myślenia nieracjonalnego?

6. Kreatywność.- Kreatywność jako najlepszy przyjaciel. Jak radzić sobie z blokadą twórczą? Jak wyzwolić w sobie pokłady kreatywnej energii.

7. Wspomnienia – Czym jest pamięć i jak powstają wspomnienia? Sztuczki, dzięki którym każdy może stać się mistrzem zapamiętywania.

Zajęcia odbywać się będą we wtorki w godzinach 14.30-15.30. Serdecznie zapraszam!!!!

Agata Pajkert-Skadłubowicz

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03