Rodzice

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID – 19

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SOSW
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE RODZICA 
SCHEMAT KORZYSTANIA Z WEJŚĆ DO OŚRODKA W OKRESIE PANDEMII COVID – 19 NA TERENIE SOSW

INFORMACJE

DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU LETNIEGO – INFORMACJE
AKCJA LATO W MIEŚCIE
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 – INFORMACJE
WYWIAD DLA UCZNIOW RODZICÓW – COVID19
LIST PREZYDENTA DĄBROWY GÓRNICZEJ DO RODZICÓW NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
PRZEDSZKOLE – UMOWA 2020/2021
ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
PLAN DYŻURU WAKACYJNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
WNIOSEK NA DYŻUR WAKACYJNY
Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi
PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI
JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIU?
PLAKAT
INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH STOMATOLOGICZNYCH
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
ULOTKA – DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO I CYFROWEGO UCZNIÓW NA TERENIE SOSW
BEZPIECZNA SZKOŁA – DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
GDZIE SZUKAĆ POMOCY ? – TELEFONY ZAUFANIA
DZIAŁANIA INTERWENCYJNE OŚRODKA W TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH ORAZ SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
REGULAMIN PRZEDSZKOLA NR 2
CO DZIECKO POWINNO UMIEĆ PRZED PÓJŚCIEM DO SZKOŁY

Filmy

FILM – WITAMY W PRZEDSZKOLU
FILM – CZAROWNICA Z KSIĘŻYCA
FILM – ANDRZEJKI
FILM – MIKOŁAJ
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03