Scratch-day
20 marca 2019

„Scratch-day SuperKoderów”, czyli Ogólnopolski Program Edukacyjny Fundacji Orange w SOSW

Rok szkolny 2018/2019 to kolejne duże przedsięwzięcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej. 20 marca 2019 r., w ramach Ogólnopolskiego Programu Eudukacyjnego Fundacji Orange, w szkle podstawowej odbył się „Scratch-day#SuperKoderów”. Uczniowie z klas V i VI nagrali film, w którym zaprosili na zajęcia swoich rodziców. Kluczowym punktem spotkania była zamiana ról – tym razem to podopieczni wprowadzali dorosłych w tajniki programowania. Pierwsza część szkolenia polegała na zaprezentowaniu uczestnikom aplikacji Scratch oraz przekazaniu im wiadomości na temat jej interfejsu i funkcjonalności. Rodzice i opiekunowie dowiedzieli się od swych pociech, co to jest duszek, scena, kostium i skrypt, poznali także trzy tryby pracy mBotów – zdalne sterowanie, unikanie przeszkód, śledzenie linii. Dużo emocji i radości dostarczyła wszystkim stworzona wcześniej przez dzieci gra sprawdzająca znajomość tabliczki mnożenia oraz ćwiczenie, w którym słuchacze mieli szansę sami sterować i jeździć mBotami. Ostatnim punktem programu był kolejny innowacyjny projekt naszych młodych organizatorów – gra planszowa oparta na zadaniach zakodowanych w aplikacji mBlock i wykorzystująca mBota jako „Pionek. Na zakończenie dzieci oceniły pracę swoich rodziców i wręczyły im certyfikaty ukończenia szkolenia. Wszyscy spisali się na medal! Przyjemnie było obserwować uśmiechnięte twarze wszystkich uczestników spotkania.

Marta Szewc
Monika Zagała

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03