SOSW Aktualności - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH – BR

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH – BR
30 października 2019

30 października 2019 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste przyjęcie uczniów z klas pierwszych:IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA oraz SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY do społeczności uczniowskiej. To wielkie wydarzenie nie tylko dla samych pierwszoklasistów, ale również dla ich rodziców i nauczycieli. Uroczystość miała podniosły charakter. Poprzedzona została odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, następnie uczniowie złożyli symboliczną przysięgę. Młodzież uroczyście ślubowała, że będzie dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować, szanować, wzbogacać jej tradycję, współdziałać w realizacji celów i działań stojących przed szkołą, być współodpowiedzialnym za wynik jej pracy i wszystkie sprawy społeczności uczniowskiej, okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom oraz wszystkim pracownikom szkoły. Po części oficjalnej głos zabrała Pani Dyrektor Wioletta Trzcina, która złożyła życzenia pierwszoklasistom i wręczyła uczniom pamiątki z pasowania. Następnie uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny przygotowany z okazji ślubowania. W trakcie części artystycznej wszyscy zebrani obejrzeli filmy „Szkoła oczami pierwszoklasisty!” przygotowane przez uczniów poszczególnych szkół.

A.Jonczyk

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03