Spotkanie z książką
28 stycznia 2019

Dnia 28.01.2019 r. dla dziewcząt z klas uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym odbyły się warsztaty czytelnicze prowadzone przez pracownika Biblioteki Miejskiej- spotkanie z książką obrazową Iwony Chmielewskiej „Królestwo dziewczynki”. Na spotkaniu poruszane były ważne tematy dla dziewcząt w okresie adolescencji, jak: subtelność, intymność, kolor, higiena, emocje towarzyszące okresowi dojrzewania, poczucie wartości i godności, utożsamianie z płcią. Zajęcia odbyły się w przyjaznej atmosferze z wykorzystaniem pięknych ilustracji w wykonaniu autorki książki. Na zakończenie uczennice wykonały prace ilustrujące kwitnące kwiaty.

Katarzyna Andrzejewska
Jolanta Zabuska- Mamczur

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03