SPRZĄTANIE ŚWIATA
15 września 2017

15 września 2017 r. została przeprowadzona w naszej szkole akcja ,,Sprzątanie Świata”. W akcji tej wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1, klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wraz z wychowawcami. Głównym celem było podniesienie wśród uczniów świadomości ekologicznej i zaangażowanie w sprawy ochrony naturalnego środowiska. Uczniowie zaopatrzeni w rękawice i foliowe worki w dobrych humorach wykonali zadanie. Wszystkie klasy pozytywnie zmotywowane szczytnym celem, miały wyznaczony teren, które solidnie posprzątano. Akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, a efekty pracy wszystkich uczniów były zadowalające.

Koordynator: Katarzyna Andrzejewska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03