SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA Sukces na Festiwalu O.K.U.L.A.R

Sukces na Festiwalu O.K.U.L.A.R
8 grudnia 2018

W dniu 08.12.2018r. dwie uczennice naszego Ośrodka – Agata Zięba z klasy I i Hanna Martyn z klasy II wzięły udział w finale V edycji Festiwalu „O.K.U.L.A.R” – Ogólnopolskiego Konkursu Uzdolnionych Ludzi Artystycznie Różnorako, który odbył się w Studiu Muzycznym im. Agnieszki Osieckiej w Radiowej Trójce. Hanna Martyn zajęła I miejsce w kategorii scenicznej – piosenka, Agata Zięba – Wyróżnienie w tej samej kategorii scenicznej – piosenka. Organizatorem Festiwalu był Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 8 dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie oraz Fundacja Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym w Warszawie.

Teresa Leśniak

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03