SOSW Aktualności - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Święto Drzewa pod hasłem: „Święto drzewa dla zwierząt” – BR

Święto Drzewa pod hasłem: „Święto drzewa dla zwierząt” – BR
21 października 2020

Każdego roku w październiku obchodzone jest Święto Drzewa. W naszej szkole poświęciliśmy obchodom cały tydzień. Uczniowie liceum i szkoły branżowej zapoznali się z genezą i celami święta. Celem programu jest edukacja dla zrównoważonego rozwoju i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi, poparta konkretnymi działaniami – sadzeniem i ochroną drzew. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków zmian klimatu. Drzewa jako największe rośliny na Ziemi najskuteczniej produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Odgrywają także niezastąpiona rolę w przeciwdziałaniu powodziom i spowalnianiu procesów erozji. W miastach regulują klimat otoczenia łagodząc nagłe zmiany temperatury i zwiększając wilgotność powietrza. Stanowią najważniejszy składnik lasu, tworząc środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Od ich obecności i stanu zdrowotnego zależy różnorodność biologiczna środowiska naturalnego. W ramach obchodów, uczniowie ponadto poznali szczegółowo rolę lasów jako ekosystemów dla zwierząt oraz dowiedzieli się wielu ciekawostek na temat drzew. Wykonywali plakaty dotyczące święta oraz brali udział w quizie polegającym na rozpoznawaniu drzew. Podsumowaniem akcji było wspólne sadzenie drzew na terenie otaczającym Ośrodek.

Nauczyciele przyrodnicy oraz praktycznej nauki zawodu – ogrodnicy i hotelarze.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03