Święto Nauczycieli – BR
14 października 2021

W dniu dzisiejszym nauczyciele i pracownicy Ośrodka zostali zaproszeni na uroczystą akademię, aby wysłuchać serdecznych i ciepłych słów, podziwiać występy taneczne oraz wokalne uczniów, którzy w ten sposób okazali swoją wdzięczność. Gratulacje, dyplomy i nagrody przyjęli nauczyciele za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, opiekuńczej oraz wychowawczej, a także pracownicy za cierpliwość, uśmiech i troskę okazywaną uczniom. Życzenia, podziękowania i kwiaty przekazali na ręce Pani Dyrektor dla wszystkich pracowników naszego Ośrodka przedstawiciele Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela: https://youtu.be/WQdK7hSVSkg

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03