SOSW Aktualności - WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU / REHABILITACJA Szanowni Państwo, rodzice dzieci WWR /OKRO

Szanowni Państwo, rodzice dzieci WWR /OKRO
26 marca 2020

Przez kilkanaście kolejnych dni postaramy się przekazywać Państwu za pośrednictwem strony https://www.facebook.com/groups/665259240916558/?ref=group_header zalecenia a właściwie propozycje do zabawy w domu. Wiemy że dla naszych dzieci oddziaływania terapeutyczne są bardzo ważne, w ten sposób postaramy się zniwelować skutki braku oddziaływań terapeutycznych. Terapeuci będą korzystali z różnych form przekazu. W naszych materiałach codziennie każdy znajdzie coś dla swojego dziecka/podopiecznego. Publikacje często będą miały podział z uwagi na funkcjonowanie dziecka (wynikające z wieku i niepełnosprawności dziecka). By grupa działała spójnie wprowadzamy
Harmonogram spotkań ze specjalistami:
9.00 – 10.00 – zapraszamy na spotkanie z psychologiem,
10.00 – 11.00 – zapraszamy na spotkanie ze specjalistami z zakresu rehabilitacji i integracji sensorycznej,
11.00 – 12.00 – zapraszamy na spotkanie z logopedami i neurologopedami,
12.00 – 13.00 – zapraszamy na spotkanie z pedagogiem, które poprowadzą dla Państwa oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy i tyflopedagodzy.
13. 00 to czas dla wychowawców grup przedszkolnych gdzie również znajdziemy sporo propozycji dla dzieci.

Życzymy dużo zdrowia i cierpliwości.
Z wyrazami szacunku dział wczesnego wspomagania rozwoju i rewalidacji, przedszkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03