Nauczyciele

KADRA PEDAGOGICZNA

ROK SZKOLNY 2020/2021

Największym atutem Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 jest wszechstronnie wykształcona kadra pedagogiczna czyli zespół nauczycieli i specjalistów, którzy posiadają zarówno wykształcenie w zakresie nauczanych przedmiotów lub terapii oraz przygotowanie do specjalistycznej pracy z uczniami z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Chcąc w pełni odpowiadać na potrzeby uczniów – nauczyciele na bieżąco doskonalą swoje umiejętności na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych, warsztatach czy konferencjach metodycznych. Zarówno nauczyciele, jak i terapeuci wciąż poszukują nowych, niekonwencjonalnych metod i form pracy z uczniem z niepełnosprawnością, są pełni zapału i zaangażowania, w codziennej pracy realizują wiele ciekawych pomysłów i projektów.

Wychowawcy klas 1-3

dyrektor

Violetta Trzcina

zastępca dyrektora

Anna Caputa

wychowawca Klasa 1a

Mrówka Dorota

wychowawca Klasa 1b

Kołtońska – Sokołowska Magdalena

wychowawca Klasa 1c

Ożóg Wioletta

wychowawca Klasa 1d

Mikołajczyk Benita

wychowawca Klasa 2a

Werner Justyna

wychowawca Klasa 2b

Niwińska Justyna

wychowawca Klasa 2c

Pasternak Agnieszka

wychowawca Klasa 2d

Górna Beata

wychowawca Klasa 2e

Adamczyk Monika

wychowawca Klasa 2f

Bierońska Mariola

wychowawca Klasa 3a

Jankowiak Marta

wychowawca Klasa 3b

Kaziuk Grażyna

wychowawca Klasa 3c

Wójcik Magdalena

wychowawca Klasa 3d

Tabor Agnieszka

wychowawca Klasa 3e

Suszko Joanna

wychowawca Klasa 3f

Wołos Ewa

wychowawca Klasa 3g

Zmysłowska Katarzyna

 Wychowawcy klas 4 – 6

dyrektor

Violetta Trzcina

zastępca dyrektora

Agnieszka Warchala

wychowawca Klasa 4A

Chrzanowska-Kowal Aleksandra

wychowawca Klasa 4B

Bochenek Anna

wychowawca Klasa 4C

Trepka Ewa

wychowawca Klasa 4D

Mróz Justyna

wychowawca Klasa 5A

Siemiątkowska Dorota

wychowawca Klasa 5B

Juszczak Magdalena

wychowawca Klasa 5C

Muszyńska Bożena

wychowawca Klasa 6A

Szufryn Barbara

wychowawca Klasa 6B

Tarchalska Jadwiga

wychowawca Klasa 6C

Wyjadłowska Joanna

wychowawca Klasa 6D

Kot Marek

wychowawca Klasa 6E

Sobieraj Marzena

wychowawca Klasa 6F

Skubis Iwona

wychowawca Klasa 6G

Zyguła-Niciarz Agnieszka

 Wychowawcy klas 7 – 8

dyrektor

Violetta Trzcina

zastępca dyrektora

Monika Dziopa

wychowawca Klasa 7A

Szewc Marta

wychowawca Klasa 7B

Machelska Magdalena

wychowawca Klasa 7C

Nocoń Dorota

wychowawca Klasa 7D

Mazurkiewicz-Kocoń Kamila

wychowawca Klasa 7E

Szymańska Izabela

wychowawca Klasa 7F

Gałęziowski Bartosz

wychowawca Klasa 8A

Falis-Bohdanowicz Mariola

wychowawca Klasa 8B

Rogowicz Katarzyna

wychowawca Klasa 8C

Wierzbowska Marta

wychowawca Klasa 8D

Kubicka – Pytasz Monika

wychowawca Klasa 8E

Zagała Monika

wychowawca Klasa 8F

Poręba Elżbieta

wychowawca Klasa 8G

Dziekańska Justyna

Wychowawcy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

dyrektor

Violetta Trzcina

zastępca dyrektora

Małgorzata Dolińska
Danuta Krzystanek-Żak

wychowawca Klasa 1 Az

Andrzejewska Katarzyna

wychowawca Klasa 1 Bz

Nowak Aneta

wychowawca Klasa 2 Az

Romanowicz Joanna

wychowawca Klasa 2 Bz

Wdówczyk Katarzyna

wychowawca Klasa 2 Cz

Kwiecień Magdalena

wychowawca Klasa 3 Az

Lewicka Ewa

wychowawca Klasa 3 Bz

Podraza Edyta

wychowawca Klasa 3 Cz

Sikora – Iskra Stella

wychowawca Klasa 4 Az

Michałczyk Magdalena

wychowawca Klasa 4 Bz

Łuksza – Kamracka Dorota

wychowawca Klasa 4 Cz

Jagielska Żaneta

wychowawca Klasa 4 Dz

Sosnowska Dagmara

wychowawca Klasa 6 Az

Maciejewska – Durlik Aneta

wychowawca Klasa6 Bz

Pluta Katarzyna

wychowawca Klasa 6 Cz

Wysługocka Sandra

wychowawca Klasa 6 Dz

Kudelska Marlena

wychowawca Klasa 6 Ez

Wiśniewska Magdalena

wychowawca Klasa 7 Az

Borzęcka Katarzyna

wychowawca Klasa 7 Bz

Violetta Gruszka

wychowawca Klasa8 Az

Nowak Jolanta

wychowawca Klasa 8 Bz

Miller Marzena

wychowawca Klasa 8 Cz

Magdalena Piżuch

wychowawca Klasa 8 Dz

Kuźmińska Natalia

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03