Rodzice

SZCZEPIENIA UCZNIÓW W WIEKU 5-11 LAT

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Europejska Agencja Leków zarekomendowała szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. Podstawą rekomendacji były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które przedstawił producent szczepionki – konsorcjum Pfizer/Biontech. Są to udowodnione dane naukowe świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych. Już od 14 grudnia 2021 r. rozpoczną się szczepienia w grupie dzieci 5-11 lat. Szczegółowe informacje dotyczące schematu szczepienia wraz z kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-15-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19-dzieci-5-11-lat. Przekazujemy także link do strony, gdzie zamieszczony jest List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-edukacji-i-nauki-oraz-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-dzieci-w-wieku-5-11-lat. Zachęcamy do upowszechnienia treści listu wśród rodziców i opiekunów, aby dzięki sprawdzonym i rzetelnym informacjom, mogli podjąć świadomą decyzję dotyczącą ewentualnego zaszczepienia swojego dziecka. Należy podkreślić, że przedszkole i szkoła mają obowiązek kształtowania świadomości prozdrowotnej dzieci i uczniów również w zakresie wpływu szczepień na ich zdrowie oraz zwiększać świadomość budowania odporności zbiorowej całego społeczeństwa, czego naturalną konsekwencją jest włączenie się w działania informacyjne. Przypominamy, że obecnie są do wykorzystania w szkołach podczas lekcji przedmiotowych lub zajęć z wychowawcą opracowane materiały informacyjne dotyczące szczepień dedykowane dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dostępne na stronie ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-od-12-roku-zycia–materialy-informacyjne. Tam też czekają już scenariusze zajęć dla klas I-III szkół podstawowych. W przygotowywaniu są materiały dla nauczycieli w przedszkolach, które zostaną Państwu przesłane w najbliższym czasie. W przedszkolach działania profilaktyczne powinny być podejmowane wspólnie z rodzicami dzieci. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zachęcamy do odwiedzenia https://www.gov.pl/web/szczepimysie/dzieci-5-11

Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 można znaleźć także w:
• mediach społecznościowych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
• na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie ,
• na profilu #SzczepimySię,
• a także pod numerem infolinii 989.

Z wyrazami szacunku
Departament Wychowania i Edukacji Włączającej
Ministerstwo Edukacji i Nauki

SZCZEPIENIA UCZNIÓW W WIEKU 12-18 LAT

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. Zestaw materiałów przygotowanych przez MEiN w załącznikach do tej wiadomości.

1. List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków
2. Deklaracja na szczepienia
3. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19
4. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat informacyjny
5. Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek – komunikat MEiN
6. Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek – materiały informacyjne
7. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat informacyjny

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SZCZEPIEŃ – aktualna mapa punktów szczepień
INFORMACJE – SZCZEPIENIA UCZNIÓW W WIEKU 12-18 LAT – INFORMACJE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK
KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEGO WYWIADU PRZESIEWOWEGO PRZED SZCZEPIENIEM OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ PRZECIW COVID -19
ULOTKA – SZCZEPIENIA UCZNIÓW W WIEKU 12-18 LAT – INFORMACJE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK
ULOTKA – SZCZEPIENIA UCZNIÓW W WIEKU 12-18 LAT – REKOMENDACJE DLA RODZICÓW

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID – 19

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SOSW
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE RODZICA 
SCHEMAT KORZYSTANIA Z WEJŚĆ DO OŚRODKA W OKRESIE PANDEMII COVID – 19 NA TERENIE SOSW

INFORMACJE

WNIOSEK DOWOZU DZIECKA DO SZKOŁY 2022/2023
ZAŁ.1. OŚWIADCZENIE RODZICÓW W PRZYPADKU UPOWAŻNIENIA INNYCH OSÓB DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEWOZU 2022/2023
PROCEDURA KONTAKTÓW ORAZ WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
TEMATYKA I TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
BEZPŁATNA INFOLINIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZICÓW I OPIEKUNÓW ORAZ NAUCZYCIELI
RZĄDOWY PROGRAM DOBRY START OD 1 LIPCA DO 30 LISTOPADA 2021 R.
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 – INFORMACJE
INFORMACJA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGAGICZNEJ
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĄ PPP
INFORMACJA MOPS W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY MOPS W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PROGRAMU – MOPS
POBIERANIE I INSTALACJA PROGRAMU LIBREOFFICE
Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi
INFORMACJA DOTYCZĄCA PODRĘCZNIKÓW
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022 KLASY 1-3 SP
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022 KLASY 4-8 SP
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022 KLASY 7-8 SPZ
GRANICE I KONSEKWENCJE
TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE W ODNIESIENIU DO DZIECKA
ULOTKA – DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO I CYFROWEGO UCZNIÓW NA TERENIE SOSW
BEZPIECZNA SZKOŁA – DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
GDZIE SZUKAĆ POMOCY ? – TELEFONY ZAUFANIA
DZIAŁANIA INTERWENCYJNE OŚRODKA W TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH ORAZ SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – RODZIC SZKOŁA ART 13 bez podpisu ADO.
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – OSÓB UPOWAŻNIONYCH SZKOŁA ART 14 bez podpisu ADO.
GODZINY LEKCJI ORAZ PRZERW
AGRESJA – JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI DZIECKA
SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03