SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA SZKOLNY FESTIWAL TANECZNY

SZKOLNY FESTIWAL TANECZNY
10 listopada 2017

„Taniec jest najwznioślejszą, najbardziej wzruszającą, najpiękniejszą ze wszystkich sztuk, bo nie jest tylko prostą interpretacją czy wyobrażeniem życia; jest samym życiem.”

Havelock Ellis

Szkolny festiwal taneczny „You Can Dance – Po prostu tańcz” odbył się w dniu 10.11.2017 r. godzinach 10:00 – 12:00 w Auli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Swobodnej 59. Był to pierwszy taki w historii szkoły festiwal taneczny, skierowany do uczniów pierwszego etapu edukacyjnego z klas 1-3 Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 w Dąbrowie Górniczej. Do konkursu przystąpiło 37 małych artystów, którzy zaprezentowali swoje umiejętności taneczne w występach solowych i zespołowych. Zmagania uczestników oceniało konkursowe jury w osobach: Pani Anna Caputa, Pani Edyta Musiał, Pani Joanna Suszko oraz Pani Małgorzata Stępniak. Ze względu na mieszane wiekowo grupy taneczne w regulaminie festiwalu tanecznego „You Can Dance – Po prostu tańcz” ustalono trzy kategorie wiekowe spośród, których jury wybierało laureatów. W kategorii klas pierwszych wystąpiło 11 artystów, w kategorii klas drugich 10, natomiast w kategorii klas trzecich 16. Rozstrzygnięcia konkursu jury dokonało po obejrzeniu występów wszystkich uczestników i postanowiło przyznać:

W kategorii klas pierwszych:
• 1 miejsce dla Nataniela Dałka z klasy 1d
• 2 miejsce dla zespołu tanecznego z klasy 1d
• 3 miejsce dla zespołu tanecznego z klasy 1c

W kategorii klas drugich:
• 1 miejsce dla Kingi Pajor z klasy 2c
• 2 miejsce dla Mai Szostak z klasy 2c
• 3 miejsce dla zespołu tanecznego z klasy 2c
• Wyróżnienia dla Kuby Fidrycha z klasy 2c, Hanny Jaros z klasy 2d, Kacpra Loty z klasy 2a

W kategorii klas trzecich:
• 1 miejsce dla Oskara Wojciechowskiego z klasy 3a
• 2 miejsce dla Dawida Radłowskiego z klasy 3f
• 3 miejsce dla Nickoli Pierzchały z klasy 3b

Wyróżnienia dla Alana Tillnera z klasy 3a, Angeliki Liszki z klasy 3b, Emilii Jończyk z klasy 3b, Kamila Miszudy z klasy 3b, Patryka Murkowskiego z klasy 3b, Pawła Goldy z klasy 3b, Gabriela Olszaka z klasy 3d, Norberta Hejlasza z klasy 3d, Wojciecha Dziaka z klasy 3d, Kacpra Steinerta z klasy 3d, Miłosza Sznury z klasy 3f, Julii Oparciak z klasy 3f

Laureaci i uczestnicy festiwalu tanecznego „You Can Dance – Po prostu tańcz” zostali nagrodzeni gromkimi brawami, dyplomami, słodkim co nieco oraz najwyższą oceną z edukacji muzycznej. Jury oceniało poziom artystycznych prezentacji, pomysłowość, oryginalność choreografii i form tanecznych. Młodzi tancerze spełnili wszystkie kryteria oceny. Zaprezentowali wysokie walory artystyczne występów, bardzo dobre wyczucie stylu tańca, doskonałą technikę wykonania, ciekawą choreografię układów tanecznych i piękny wizerunek sceniczny. Eliminacje konkursowe okazały się imponującym widowiskiem, które dostarczyło publiczności bogatych przeżyć artystycznych. Konkurs odbywał się w miłej, wesołej atmosferze i dostarczył wszystkim, zarówno uczestnikom jak i gościom, dużo pozytywnych wrażeń. Organizatorzy szkolnego festiwalu tanecznego „You Can Dance – Po prostu tańcz” – Monika Adamczyk i Justyna Niwińska – serdecznie gratulują wszystkim młodym tancerzom i życzą dalszych sukcesów.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03