SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA Szkolny konkurs plastyczny – Pierwsza gwiazdka

Szkolny konkurs plastyczny – Pierwsza gwiazdka
7 grudnia 2020

Serdecznie zapraszamy do udziału uczniów klas 1-8 ZET i 1-3 SP w konkursie szkolnym pt: „Pierwsza gwiazdka”

CELE KONKURSU:
– zachęcenie dzieci do osobistego przeżywania nadchodzących świąt
– pobudzanie wyobraźni i ekspresji twórczej dziecka
– rozwijanie wrażliwości artystycznej i estetycznej

REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 1-8 ZET i 1-3 SP
2. W zakres konkursu wchodzą: prace wykonane dowolna techniką przestrzenne
3. Termin oddania prac: 18.12.2015r. Prace należy składać do organizatorów, P7 sala 036 i P2 sala 024. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy oraz klasa.

Organizatorzy konkursu:
Małgorzata Romanek
Joanna Stań

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03