Szkolny konkurs plastyczny – PP
23 października 2018

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU
WSZYSTKICH UCZNIÓW
NASZEGO OŚRODKA

Organizatorzy konkursu: Żaneta Jagielska, Magdalena Kwiecień

Cele konkursu:
• Kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do barw narodowych,
• Uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
• Rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci,
• Czerpanie radości z procesu tworzenia i prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej,
• Integracja dzieci i budowanie więzi i zrozumienia.

Założenia konkursu:
• W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowej i gimnazjum z normą intelektualną, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,
• Technika dowolna,
• Jeden uczestnik może zgłosić nie więcej niż 1 pracę,
• Prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez organizatorów w dwóch kategoriach wiekowych:
• do 12 lat,
• powyżej 12 lat.

Prace należy składać do organizatorów do 20.11.2018, Pawilon 7 sala 0.34

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi do 30 listopada
Serdecznie zapraszamy do udziału!

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03