SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA Szkolny konkurs recytatorsko-plastyczny – „Nasza wolność”

Szkolny konkurs recytatorsko-plastyczny – „Nasza wolność”
16 kwietnia 2018

16 kwietnia 2018 roku to był prawdziwie patriotyczny dzień w naszym Ośrodku. Tuż po godzinie ósmej klasy 4-7 zebrały się na auli szkolnej na „Poranku patriotycznym”, który został połączony ze szkolnym konkursem recytatorsko-plastycznym „Nasza wolność” oraz warsztatami „Jestem Polakiem, znam hymn narodowy”. Koordynatorem całego przedsięwzięcia była pani Bożena Muszyńska. Na samym początku pani Marta Wierzbowska i pani Joanna Wyjadłowska wprowadziły nas w świat symboli narodowych poprzez film „Polak mały” zrealizowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Następnie przedstawiły symbole narodowe oraz te związane z naszym miastem – Dąbrową Górniczą, a mianowicie flagę nawiązująca kolorystycznie do herbu naszego miasta i hejnał, który skomponował Dariusz Ziółek. Po tak klimatycznym wprowadzeniu w patriotyczny nastrój pan Rafał Kozieł wspólnie z uczniami zaśpiewał pieśń „Ojczyzna”. Piękna pieśń była wstępem do konkursu recytatorskiego „Nasza wolność”, który przeprowadziły panie Bożena Muszyńska i Anna Bochenek. W jury zasiadła pani Urszula Pacha, pani Marta Wierzbowska, pani Anna Kula i pan Bartosz Gałęziowski. Uczniowie bardzo dobrze przygotowali się do konkursu. Recytowali wiersze patriotyczne związane z niepodległością naszego kraju. W utworach wielokrotnie pojawiały się słowa takie jak: ojczyzna, Polska, wolność, ale również te, które są związane z uczuciami jak serce, miłość czy też te z życia codziennego jak chleb, mama, dom gościnny, czy kwiaty wiśni. Jury miało trudny orzech do zgryzienia, ponieważ każdy uczeń dał z siebie wszystko. Dla jednych był to kolejny występ, ale wielu spośród uczniów prezentowało się przed swoimi kolegami i koleżankami pierwszy raz, a nauka wiersza wymagała ogromnej pracy. Pani Urszula Pacha ogłosiła nazwiska zwycięzców : w kategorii klas 4-5 I miejsce zajęła Wiktoria Dragon, II miejsce Natalia Kalaga, III miejsce Karolina Bednarz. Wyróżnienia otrzymali Michał Żuchowski i Sebastian Fiedor. W kategorii klas 6-7 I miejsce zajął Jakub Jaźwiński, II miejsce Angelika Romanek, a III Marysia Stojek. Wyróżnienie otrzymała Wiktoria Pałka. Odbył się również konkurs plastyczny na który wpłynęło wiele prac wykonanych różnymi technikami. Wystawa została zorganizowana na szkolnym korytarzu. Wszystkim laureatom i u zestnikom konkursów serdecznie gratulujemy! Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród nastąpi 23 kwietnia w auli szkolnej. Po ogłoszeniu wyników głos zabrała pani wicedyrektor Agnieszka Pasternak, która serdecznie podziękowała uczniom za udział w konkursie, nauczycielom za przygotowanie i organizację tak wspaniałej uroczystości. Następnie uczniowie z każdej klasy otrzymali karty pracy, przygotowane przez nauczycieli, a sprawdzające wiadomości dotyczące historii naszego kraju. Wykonywali też pracę plastyczną. Na zakończenie uczniowie zaśpiewali piękną piosenkę „Biały krzyż”, która mówi o poległych w boju za Ojczyznę . W ten sposób w naszej szkole uczciliśmy stulecie odzyskania niepodległości.

Anna Bochenek

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03