Uczniowie PP w kinie 11.02.2020
11 lutego 2020

W ramach edukacji filmowej na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, 11 lutego młodzież z PP wybrała się do kina Helios na projekcję filmu „ Chłopiec i wilk”. Jest to piękna opowieść o życiu i śmierci. O dzieciństwie i starości. A także o tym jak ważna jest w życiu rodzina i pamięć o bliskich. Takie wyjścia do kina czy innych miejsc kulturalno – oświatowych kształtują wrażliwość estetyczną uczniów poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej – edukacja medialna, kształtują nawyki kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych – kino oraz w środkach transportu. Ale przede wszystkim młodzież uczy się samodzielnego załatwiania spraw – w tym kupowanie biletu. Już czekamy na kolejny seans…

M. Rozwadowska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03