SOSW Aktualności - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE VII KONKURS WIEDZY PRZYRODNICZEJ

VII KONKURS WIEDZY PRZYRODNICZEJ
8 marca 2019

VII MIEJSKI DRUŻYNOWY KONKURS WIEDZY PRZYRODNICZEJ
dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

8 marca 2019r. w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej, drużyna w składzie: Wiktoria Sobótka i Sandra Zanio, wzięła udział w VII Miejskim Drużynowym Konkursie Wiedzy Przyrodniczej. Zagadnienia konkursowe obejmowały wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów przyrodniczych: fizyki, chemii i biologii. Pierwszy etap to test sprawdzający wiedzę z wymienionych dziedzin. Drugi etap sprawdzał wiedzę i umiejętności w sposób bardziej praktyczny, bo należało rozwiązywać rebusy, rozpoznawać przedstawione na ilustracjach organizmy oraz rozwiązywać zadania problemowe. W trzecim etapie oceniano przygotowany wcześniej plakat o tematyce: „Rozwój cywilizacji a zagrożone gatunki”. Choć nie udało się zająć miejsca na podium, to sam udział w konkursie dostarczył uczennicom pozytywnych emocji oraz pozwolił na integrację z młodzieżą z dąbrowskich szkół średnich.

Joanna Wilmowska i Anna Bugaj

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03