SOSW Aktualności - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA VIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.

VIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.
11 kwietnia 2018

VIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

Zakres tematyczny:„Ojczyzna moja wolna, wolna… więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada”
(Antoni Słonimski: Czarna wiosna).

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w polskiej poezji i prozie.

Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej.

Czas i miejsce: Konkurs zostanie przeprowadzony w S.O.S.W. dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Swobodnej 59, dnia 24.05.2018r. o godz. 10.00.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (LO, Szkoła Branżowa i Technikum).
2. Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 uczestników.
3. Uczestnik przygotowuje recytację wybranego utworu poetyckiego lub prozatorskiego polskiego autora, który powstał w związku z odzyskaniem przez Polaków niepodległości.
4. Podczas występu można wykorzystać podkład muzyczny, kostium i rekwizyty.
5. Czas występu: 5 minut.
6. Jury powołane przez organizatora oddzielnie ocenia uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wprowadzając dwie kategorie wiekowe.
7. Komisja dokona oceny według następujących kryteriów:
– zgodność tekstu z formą wypowiedzi,
– pamięciowe opanowanie utworu,
– interpretacja tekstu,
– kultura słowa,
– ogólny wyraz artystyczny.
8. Lista laureatów zostanie ogłoszona w dniu konkursu.
9. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy – podziękowania. Nauczyciele otrzymają podziękowania za przygotowanie uczniów.

Cele konkursu:

1. Rozpowszechnianie twórczości polskich poetów i pisarzy.
3. Zainteresowanie uczniów historią naszego narodu oraz budzenie w nich poczucia dumy z faktu bycia Polakiem.
4. Pogłębianie wrażliwości humanistycznej uczniów i dbałości o piękno żywego słowa.
5. Pogłębianie wiedzy historycznej.
6.Stworzenie uczniom warunków do odkrycia różnych sposobów manifestowania patriotyzmu na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.
7. Budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa kulturowego.
8. Uświadomienie uczestnikom konkursu żywotności tematyki narodowowyzwoleńczej w kulturze dawnej i współczesnej.
9. Doskonalenie umiejętności posługiwania się piękną polszczyzną.
10. Doskonalenie umiejętności recytatorskich i artystycznych.

Warunki uczestnictwa:

• uprzednie zgłoszenie uczestnictwa w terminie do 20.05.2018r., które należy oddać na podanym druku (pobierz zał.1)
• wypełnienie i podpisanie (dotyczy przekazania wszelkich praw do publikowania wizerunku artystycznego oraz danych osobowych uczniów zgłoszonych z poszczególnych szkół) (pobierz zał.2).

S.O.S.W. dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza,
tel./fax 32 261 22 45
mail: osw@dabrowa.pl

Kontakt do koordynatorów:
Aldona Fojkis, tel. 607 243 556 (afojkis@interia.pl),
Sylwia Wolska, tel. 887 060 416 (s.wolska@gmail.com),
Anna Nowak, tel. 608 009377 (aniann@poczta.onet.pl),
Aneta Pukacz, tel. 504 272 863 (tajus@wp.pl).

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03