SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA W świecie legend i podań z Dąbrowy Górniczej i okolic

W świecie legend i podań z Dąbrowy Górniczej i okolic
27 lutego 2020

27 lutego 2020 roku uczniowie klas IV c, V f, VI f wraz z opiekunami wybrali się do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej na lekcję biblioteczną na temat legend i podań związanych z naszym miastem. Najpierw uczestnicy obejrzeli prezentację, która w przystępny sposób objaśniała genezę powstania nazwy naszego miasta oraz inne nazwy wcześniej funkcjonujące. Potem dzieci miały okazję wcielić się w legendarne postaci, biorąc udział w odczytywaniu tekstu słuchowiska z podziałem na role. Kolejnym punktem spotkania było wykonanie prac plastycznych węglem na temat poznanych treści. Ten punkt lekcji dał najwięcej radości uczestnikom, którzy poznali nową, a bardzo ciekawą technikę graficzną. Na koniec zaplanowano zwiedzanie wszystkich dostępnych czytelnikom pomieszczeń biblioteki. Poznanie kultury regionu poprzez przyswojenie legend i podań jest jednym z punktów projektu innowacyjnego pt. „Opowiedz mi o swoim regionie”. Celem projektu jest przede wszystkim poznanie i rozwijanie wiedzy o kulturze i historii własnego regionu, rozbudzanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego oraz kształtowanie postawy szacunku do dziedzictwa kulturowego. Projekt powstał przy wsparciu finansowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Uważamy, że taki bezpośredni kontakt ze sztuką plastyczną i kulturą żywego słowa, pozwala w pełni przeżyć przedstawiane treści oraz poznać historię regionu.

Bartosz Gałęziowski
Bożena Muszyńska
Iwona Skubis

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03