SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
25 czerwca 2020

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„JAK LUDZIE ZAGRAŻAJĄ PRZYRODZIE?”

Konkurs jest pierwszą częścią projektu ekologicznego pt. „Wspólnie dla Ziemi”, który będzie realizowany w szkole w ramach programu: Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych.
Organizatorzy konkursu: Zespół projektowy w składzie: Ewa Trepka, Magdalena Juszczak, Elżbieta Poręba.
Uczestnicy: Uczniowie klas 4 -8 (rok szkolny 2020/2021) Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 imienia Zofii Książek – Bregułowej w Dąbrowie Górniczej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej.
Cel konkursu: Rozwijanie świadomości ekologicznej związanej z degradacją środowiska wywołaną przez działalność człowieka i rozwijający się przemysł.
Zasady konkursu:
1. Uczestnik konkursu wykonuje od 1 do 3 fotografii , których tematyka dotyczy degradacji przyrody wywołanej działalnością człowieka i rozwijającym się przemysłem.
2. Technika wykonania fotografii dowolna.
3. Konkurs trwa od 06.07.2020 r. do 31.08.2020 r.
4. Uczestnik przesyła wykonane zdjęcia na adres mailowy sosw.projekt@wp.pl najpóźniej do 31.08.2020 r.
5. Przesyłając zdjęcia należy podać imię i nazwisko autora, ponumerować fotografie oraz wpisać informację o miejscu wykonania.
6. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez Organizatora konkursu.
7. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości i umieszczone na stronie i profilu szkoły do 12.09.2020 r. r. Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone na spotkaniu organizacyjnym, we wrześniu 2020r.
8. Postanowienia jury są ostateczne.
9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć oraz imienia i nazwiska autora na stronie internetowej Ośrodka oraz profilu na facebooku.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03