Ważne informacje dla rodziców
16 marca 2020

Ważne informacje dla rodziców

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/942583

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/939754

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/202374

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/909550

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/883960

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/851531

http://www.finansebezbarier.pl/

http://www.kartaparkingowa.pl/

http://www.integracja.org/portfolio/poradnik-jak-zyc-na-wozku/

http://www.integracja.org/portfolio/mieszkanie-dostepne-dla-osob-z-dysfunkcjami-wzroku/

http://www.integracja.org/portfolio/mieszkanie-dostepne-dla-osob-z-dysfunkcja-narzadu-ruchu/

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/940632;jsessionid=3DB78260EE8D46F5B1850044B70DFF07

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03