SOSW Aktualności - WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU / REHABILITACJA Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wsparła Ośrodek

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wsparła Ośrodek
26 września 2019

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej zapewnia edukację oraz rehabilitację dzieciom z wieloma niepełnosprawnościami. Jedną z nich jest niepełnosprawność narządu ruchu, która oprócz systematycznej rehabilitacji wymaga także specjalistycznego sprzętu ortopedycznego. Pracownicy SOSW zwrócili się do centrali Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z prośbą o wsparcie w postaci specjalistycznych siedzisk ortopedycznych dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Prośba została rozpatrzona pozytywnie i do Ośrodka w Dąbrowie Górniczej trafiły trzy mobilne fotele z możliwością zindywidualizowanych ustawień pod daną dysfunkcję u dziecka. Sprzęt ten w sposób znaczący poprawi komfort funkcjonowania dzieci na terenie placówki, ułatwi także proces edukacyjny. Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy serdecznie dziękujemy!!!

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03