WIZYTA STRAŻAKÓW W SZKOLE PP
16 stycznia 2019

16 stycznia 2019 roku odwiedzili naszą szkołę Strażacy Państwowej Straży Pożarnej z Dąbrowy Górniczej. Przybyli goście w rozmowie z uczniami Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Gimnazjum Z, zaprosili do aktywnego wzięcia udziału w kalendarzowych konkursach PSP 2019. W tym roku ogłoszono następujące konkursy; indywidualny konkurs internetowy, klasowy konkurs na scenariusz gry terenowej, indywidualny konkurs plastyczny- projekt kartki „Kartka od strażaków” oraz klasowy konkurs na spot filmowy pt. „Pożar w szkole – znam zasady bezpiecznej ewakuacji”. Celem wszystkich tych konkursów jest popularyzacja wśród młodzieży wiedzy na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia oraz zdobytej wiedzy o straży pożarnej w Polsce. Uczniowie z klas PP i Gimn. Z wraz z nauczycielami, zadeklarowali podjęcie wyzwania jakim jest udział w proponowanych przez Panów Strażaków konkursach, które okazały się bardzo atrakcyjne i ciekawe.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03