SOSW Aktualności - SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY Wizyta w Zakładzie Pracy Chronionej

Wizyta w Zakładzie Pracy Chronionej
28 listopada 2018

W dniu 28.11.2018r. uczniowie klas trzecich naszej szkoły odwiedzili firmę MTM Sp. Z o.o. w Będzinie oferującą pracę dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Pani kierownik Marta bardzo miło nas przyjęła i dokładnie opowiedziała jakie warunki muszą spełniać pracownicy oraz na czym polega praca w zakładzie. Podstawowym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia oraz posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. MTM Sp. z o.o. oferuje głównie pracę przy produkcji spinaczy do bielizny a dla osób głuchoniemych – pracę na wtryskarce. Zakład zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, na czas określony i nieokreślony zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. MTM Sp. z o.o. zapewnia swoim pracownikom wsparcie finansowe na zaspokajanie potrzeb wynikających z niepełnosprawności – dopłaty i refundacje do turnusów rehabilitacyjnych, leków, sprzętu rehabilitacyjnego. Po wysłuchaniu Pani kierownik przeszliśmy do hal w których składane są spinacze do bielizny. W dużym pomieszczeniu znajdowało się kilka stanowisk. Pracownicy siedzący przy długim stole, przypinali spinacze do małych kartonów, tuz obok dwa rzędy spinaczy były składane razem i wkładane do foliowego opakowania. Cztery osoby obsługiwały urządzenie, które zamykało opakowanie z klamerkami. Nasi uczniowie z zainteresowaniem przyglądali się pracy, z podziwem patrząc na tempo i wprawne ruchy zatrudnionych tu osób. Bardzo podobał się im także spokój i skupienie oraz miła atmosfera jaką mogli odczuć. Wychodząc, każdy z uczestników naszej wycieczki dostał w prezencie opakowanie kolorowych klamerek. Już w drodze powrotnej niektórzy uczniowie deklarowali chęć zatrudnienia się zakładzie, który właśnie opuściliśmy i nie przeszkadzało im to, że praca zaczyna się o godzinie 6.00.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03