Zajęcia logopedyczne
21 marca 2019

Nauczyciele zajęć rewalidacyjnych – logopedzi, cyklicznie prowadzą warsztaty w ramach działań innowacyjnych realizowanych na zajęciach pozalekcyjnych, które odbywają się w każdą środę i czwartek. Ich uczestnikami są uczniowie Szkoły Podstawowej. Zajęcia obejmują elementy dramy, logorytmiki i sensoplastyki. Działania te zapewniają uczestniczącym wszechstronny rozwój sfery emocjonalnej i poznawczej oraz dobra zabawę. Głównym celem zajęć jest rozwój komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, rozbudzanie potrzeby kontaktów z rówieśnikami.

Magdalena Nowak
Martyna Rutkowska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03