SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA Zajęcia profilaktyczne przed feriami

Zajęcia profilaktyczne przed feriami
22 stycznia 2019

22.01.2019 r. , w szkole dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w związku z akcją Bezpieczne Ferie zimowe 2019 r., odbyły się zajęcia profilaktyczne. W ramach warsztatów uczniowie klasy 5 Bz, 6 Az i 8 Az zostali zapoznani z negatywnymi skutkami wynikającymi z zażywania substancji psychoaktywnych. W celu lepszego zrozumienia i zobrazowania poruszanych treści uczniowie mieli możliwość założenia alkogogli i narkogogli- specjalnych okularów, które sprawiają, że świat wygląda podobnie jak po wypiciu lub po spożyciu narkotyków (np. spowolnienie czasu reakcji, problemy z ustaleniem odległości, mylenie kierunków, pogorszenie koordynacji ruchowej, zniekształcenie widzianego obrazu i kolorów). Ćwiczenia realizowane w ramach warsztatów dały uczniom świadomość tego, jak szkodliwe dla zdrowia jest zażywanie substancji psychoaktywnych oraz jak trudno jest wykonywać zwykłe czynności po ich spożyciu. Podczas warsztatów zostały przekazane materiały edukacyjno- informacyjne dla uczniów, rodziców i wychowawców.

Martyna Rutkowska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03