SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA Zapraszamy uczniów klas IV – VIII do udziału w konkursie fotograficznym

Zapraszamy uczniów klas IV – VIII do udziału w konkursie fotograficznym
18 maja 2020

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Wiosna w obiektywie”

Regulamin

1. Cele konkursu:
– Kształcenie umiejętności obserwowania otaczającego nas świata.
– Popularyzacja piękna przyrody, architektury i krajobrazu miejscowości w której mieszkamy.
– Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych.
– Zachęcanie uczniów do fotografowania jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
– Promocja szkoły i miejscowości w środowisku lokalnym.
2. Uczestnicy konkursu:
– Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej.
– Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni okolicznościowymi dyplomami i drobnymi upominkami po powrocie do szkoły.
3. Tematyka prac: „Wiosna w obiektywie’’
– Każdy uczestnik może przesłać kilka zdjęć.
– Należy pamiętać, że wysyłając zdjęcia należy je podpisać imieniem nazwiskiem autora oraz klasą.
– Zdjęcie można zatytułować i podać miejsce jego wykonania.
4. Termin i sposób zgłaszania prac:
– Konkurs rozpoczyna się 18.05.2020r. do 30.05.2020r.
– Zdjęcia należy przesłać do organizatorów: Aleksandra Kowal – e-mail : dredoslaw@onet.pl , Justyna Markiewicz : justyna.markiewicz@aretto.pl
5. Prace uczniów będą prezentowane na naszej stronie internetowej Ośrodka.
6. Postanowienia ogólne:
Dostarczenie zdjęć na konkurs oraz podanie danych osobowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, oświadczeniem posiadania praw autorskich do dostarczonych na konkurs prac oraz wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu na stronie internetowej. Zapraszamy do fotografowania i wzięcia udziału w powyższym Konkursie.

Życzymy POWODZENIA !

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03