SOSW Aktualności - SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 15/2020/2021 – PP

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 15/2020/2021 – PP
13 listopada 2020

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 15/2020/2021 W SPRAWIE TRYBU ZDALNEGO
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03