Życzenia dla Polski
19 listopada 2018

W celu uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nasi uczniowie wraz z nauczycielami przygotowywali kartki z życzeniami dla swojej Ojczyzny. Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością podczas redagowania pięknych słów życzeń oraz samodzielnego ozdabiania kart motywami patriotycznymi. W ten sposób promujemy wśród dzieci i młodzieży postawy patriotyczne, przywiązanie do barw narodowych oraz pogłębienie świadomości historycznej. Uczniowie życzyli Polsce wolności, obywateli – patriotów, jedności wśród rządzących, przyjaźni z sąsiadami oraz wyrażali swoją dumę z powodu przynależności do narodu polskiego. Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyniła się także do rozwijania wśród uczniów zdolności literackich, talentów artystycznych oraz pobudzania wyobraźni twórczej. Kartki z życzeniami można oglądać na specjalnie przygotowanej wystawie.

J. Wyjadłowska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03